PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można jednocześnie korzystać z Programów „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Jesień korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak, Posiadacz Bliskiego Konta Pocztowego oraz Pocztowego Konta Bez Ograniczeń może korzystać ze wszystkich tych programów jednocześnie.

  Aby skorzystać z Programu „Same korzyści”, należy do niego przystąpić. Premiowanych płatności w wybranej kategorii punktów handlowo-usługowych można dokonywać od początku miesiąca następującego po przystąpieniu do Programu.

  Program „Pocztowe korzyści i „Jesień korzyści” nie wymagają przystąpienia.

  Szczegółowe warunki Programu „Same korzyści” znajdują się w Regulaminie.

  Szczegółowe warunki Programu „Pocztowe korzyści” znajdują się w Regulaminie.

  Szczegółowe warunki Programu „Jesień korzyści” znajdują się w Regulaminie.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ubezpieczenie Bezpieczny Turysta to ubezpieczenie turystyczne oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie obejmuje m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich, transport medyczny do szpitala, organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem kosztów badań, zabiegów i operacji (wariant Europa, Świat) oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (wariant Europa, Świat). Szczegóły są dostępne w OWU Bezpieczny Turysta

Kiedy i jak Bank udostępni mi darmową neokartkę i zniżkę na ubezpieczenie w ramach Programu „Jesień korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Program „Jesień korzyści” obowiązuje od 17 lipca do 30 września 2017 r. i jest kierowany do Posiadaczy Bliskich Kont Pocztowych oraz Pocztowych Kont Bez Ograniczeń, którzy posiadają lub zamówią wspólną kartę Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Jeżeli w ww. okresie Klient:
  - zamówi kartę lub
  - kartą zamówioną przed rozpoczęciem Programu dokona płatności bezgotówkowej,
  wówczas w ciągu maksymalnie 2 dni Bank wyśle do Klienta 2 wiadomości SMS zawierające kod na darmowe wysłanie Neokartki z wakacji na stronie www.envelo.pl oraz kod uprawniający do uzyskania 10% zniżki na zakup ubezpieczenia Bezpieczny Turysta w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.
  Należy pamiętać, że wysłanie wiadomości SMS będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Bank będzie dysponował numerem telefonu komórkowego oraz zgodą Klienta na kontakt drogą elektroniczną.
  Szczegółowe warunki Programu „Jesień korzyści” znajdują się w Regulaminie.

Jak długo ważne są kody na darmową Neokartkę i 10% zniżki na zakup ubezpieczenia turystycznego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kody dotyczące darmowej Neokartki są ważne do:
  - 30 września 2017 r. w przypadku kodów wysłanych w lipcu i sierpniu 2017 r.
  - 31 październiku 2017 r. w przypadku kodów wysłanych we wrześniu 2017 r.
  Kod należy wpisać we wskazanym miejscu na platformie www.envelo.pl podczas wysyłania neokartki.

  Kody dotyczące 10% zniżki na zakup ubezpieczenia „Bezpieczny Turysta” są ważne do 31 grudnia 2017 r. Skorzystanie z kodu polega na podaniu go podczas zakupu ubezpieczenia – wówczas kwota składki ubezpieczeniowej będzie pomniejszona o 10%.
  Szczegółowe warunki Programu „Jesień korzyści” znajdują się w Regulaminie.

Co to jest neokartka?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Neokartka to tradycyjna, drukowana pocztówka, którą można wysłać z ekranu komputera, smartfona lub telefonu komórkowego. Do stworzenia neokartki można wykorzystać własne zdjęcie (np. z wakacji) lub wybrać gotowy obraz z galerii na platformie www.envelo.pl

  Do tak przygotowanej kartki można dodać pozdrowienia lub życzenia i zlecić wysyłkę prosto do odbiorcy. Wydrukiem i dostarczeniem kartki zajmie się Envelo - Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

  Więcej informacji o neokartce znajduje się tutaj.

Gdzie mogę wykupić ubezpieczenie turystyczne?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Umowę ubezpieczenia Bezpieczny Turysta można zawrzeć w każdej placówce pocztowej u pracownika wykonującego czynności agencyjne na rzecz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (tzw. „Pośrednika”).

Komu Bank wyśle wiadomości SMS z kodami na darmową neokartkę i zniżkę na ubezpieczenie w przypadku konta wspólnego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • W przypadku konta wspólnego, każdy ze Współposiadaczy może otrzymać własne kody na darmową Neokartkę i 10% zniżkę na ubezpieczenie Bezpieczny Turysta. Warunkiem uzyskania kodów jest zamówienie wspólnej karty Banku Pocztowego i Poczty Polskiej lub dokonanie taką kartą płatności bezgotówkowej (jeśli karta została zamówiona przed rozpoczęciem Programu „Jesień korzyści”).

  Szczegółowe warunki Programu „Jesień korzyści” znajdują się w Regulaminie.

Czy posiadając Konto ZawszeDarmowe mogę skorzystać z Programów „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Jesień korzyści”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Programy „Same korzyści”, „Pocztowe korzyści” i „Jesień korzyści” są dostępne dla posiadaczy Bliskich Kont Pocztowych i Pocztowych Kont Bez Ograniczeń. Posiadacz Konta ZawszeDarmowego (lub innego konta spoza obecnej oferty Banku) może z nich korzystać po zmianie wariantu rachunku na jeden z wyżej wymienionych. Aby dokonać zmiany wariantu rachunku na Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, należy udać się do placówki Banku Pocztowego lub placówki pocztowej.

pokaż więcej
zwiń