W okresie trwania promocji 1.10.2017 r. - 31.12.2017 r. Klient nie ponosi kosztów za ubezpieczenie.


Ubezpieczenie Ochrona karty

Przystąpienie do Ubezpieczenia "Ochrona karty" z zakresem ryzyk: 

  • nieuprawnione użycie karty do równowartości w zł kwoty 150 EUR (za kwoty powyżej odpowiedzialność z mocy prawa przejmuje Bank)
  • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu lub POS-a do 1000 zł
  • utrata dokumentów do kwoty 300 zł.

 

W okresie trwania promocji 1.10.2017 – 31.12.2017 Klient nie ponosi kosztów za ubezpieczenie.
Od 01.01.2018 = 1 zł miesięcznie, w przypadku braku środków na ROR ochrona wygasa, w każdej chwili klient może zrezygnować.

Więcej szczegółów ubezpieczenia "Ochrona Karty"Wciśnij strzałkę w dół, żeby przejść do nawigacji karuzeli.

Program promocyjny "List do Mikołaja" dla
Klientów Banku Pocztowego.


List od Świętego Mikołaja

List od Świętego Mikołaja to wspaniała niespodzianka dla najmłodszych i nie tylko. Posiada on ręcznie odciskaną złotą pieczęć, dodatkowo do przesyłki zostanie dołączony dyplom, pocztówki oraz naklejki – a wszystko to zostanie zapakowane w ozdobną, czerwoną kopertę.

Usługę możesz zakupić na stronie internetowej mojabajka.poczta-polska.pl lub w placówce Poczty Polskiej S.A. w cenie 22 zł (dotyczy wersji GOLD w opcji z naklejkami i pocztówką do pokolorowania albo z Certyfikatem Grzeczności i pocztówką do pokolorowania).

 

List od Mikołaja 
Mikołaj

 

Dla wybranej grupy Klientów Bank Pocztowy przygotował program promocyjny List od Mikołaja.

Uczestnikami tego Programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są posiadaczami aktywowanej Karty do Konta i dokonali do końca września 2017 roku mniej niż 6 transakcji bezgotówkowych lub są posiadaczami Karty nieaktywowanej według stanu na dzień 30 września 2017 r. i którzy w czasie obowiązywania Programu tj. od 13 listopada do 4 grudnia 2017 roku dokonają minimum 3 bezgotówkowych transakcji kartą i jednocześnie do dnia zakończenia Programu spełnią wszystkie poniższe warunki:

  • nie mają wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Organizatora,
  • mają wyrażoną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub automatycznego urządzenia wywołującego,
  • mają wyrażoną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług podmiotów z nim współpracujących,
  • wskazali numer telefonu komórkowego do kontaktów z Bankiem,
  • nie zrezygnowali w okresie trwania Programu z Konta i Karty.

 

Nagrodę w postaci kodu uprawniającego do zamówienia listu od Mikołaja w wersji GOLD Organizator wyśle Uczestnikom SMS-em do dnia 10 grudnia 2017 roku.

Po otrzymaniu kodu Uczestnik do 15 grudnia 2017 roku może zrealizować Nagrodę bezpośrednio na stronie internetowej https://www.listymikolaja.pl/ lub w placówce Poczty Polskiej. Jednakże zachęcamy do jego wcześniejszego wykorzystania - najpóźniej do 12 grudnia 2017 r., by mieć pewność, że list dotrze na czas.

 

Szczegóły programu List od Mikołaja w Regulaminie.