SAME KORZYŚCI

I SAME KORZYŚCI DLA AKTYWNEGO NESTORA

 

Łatwo i wygodnie zyskaj nawet do 20 zł za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu.

Przystąp do wyjątkowego Programu, dzięki któremu na konto wraca 5% kwoty Twoich płatności dokonanych kartą (do 20 zł). W Programie „Same Korzyści” zyskujesz za każdym razem, płacąc wygodnie i bezpiecznie za zakupy w punktach należących do wybranej przez Ciebie kategorii:

 

KATEGORIE

 

ZDROWIE

apteki

KULTURA

kina, teatry, muzea, opery, filharmonie

SPORT I REKREACJA

sklepy sportowe, sklepy rowerowe/serwis, pływalnie, baseny, parki wodne, parki rozrywki, atrakcje turystyczne, obiekty i kluby sportowe oraz fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie, szkoły tańca

 

JAK ZYSKAĆ PREMIĘ

 

Otwórz Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, lub Pocztowe Konto Aktywny Nestor z kartą Banku Pocztowego.

 

Przystąp do programu, zapewnij miesięczne wpływy na konto o łącznej wysokości min. 1000 zł i płać kartą lub naklejką płatniczą za zakupy łącznie min. 300 zł co miesiąc.


Spełnij dodatkowe warunki:

- wyraź zgody marketingowe wskazane w Regulaminie,

- wskaż i aktualizuj numer telefonu komórkowego lub adres email.

 

Na Twoje konto wróci 5% płatności dokonanych w wybranej kategorii (do 20 zł) za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu. Na dzień wypłaty Twoja karta i konto muszą być aktywne.

 

W każdej chwili możesz przystąpić do Programu oraz dokonać zmiany kategorii. Zmiana i przystąpienie obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym przystapiłeś.

 


Regulamin Programu Same Korzyści


Regulamin Programu „Same Korzyści” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

 

POCZTOWE KORZYŚCI

I POCZTOWE KORZYŚCI DLA AKTYWNEGO NESTORA

 

Zyskaj nawet 30 zł miesięcznie za płatności kartą za usługi pocztowe!

Aby otrzymać premię wystarczy zapłacić kartą w okresie obowiązywania Programu za swoje zakupy na Poczcie (z wyłączeniem agencji pocztowych), envelo.pl lub u Kuriera Poczty Polskiej, a na Twoje konto wróci 10% płatności do 30 zł za każdy miesiąc w którym spełnisz warunki programu tj. w czasie trwania Programu wyrazisz zgody marketingowe wskazane w regulaminie Programu, nie zrezygnujesz z Konta i karty, wskażesz aktualny numer komórkowy lub adres email oraz na dzień wypłaty Twoja karta będzie aktywna.

Poznaj ofertę Poczty Polskiej na www.poczta-polska.pl

 

JAK ZYSKAĆ PREMIĘ

Otwórz Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń lub Pocztowe Konto Aktywny Nestor z kartą z logo Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Opłacaj kartą rachunki, płać nią za wszystkie zakupy w placówkach Poczty Polskiej, a jak robisz zakupy internetowe lub telezakupy, zamawiaj dostawę paczką pocztową z opcją za pobraniem, za którą zapłacisz kartą w placówce pocztowej lub u Kuriera Poczty Polskiej. 
Usługi pocztowe do których została udostępniona opcja płatności kartą za paczkę za pobraniem: 
  - Kurier 24 
  - Kurier 48 
  - Paczka + 
  - inne usługi według umów zawartych przez Pocztę Polską z wiodącymi sklepami internetowymi i innymi, realizującymi sprzedaż z przesyłkami pocztowymi.
(z programu wyłączone są płatności w agencjach pocztowych)

Korzystaj z cyfrowych usług pocztowych dostępnych na platformie Envelo.pl.

Nie musisz nic robić, aby przystąpić do Programu. Na Twoje konto automatycznie wróci 10% płatności dokonanych w placówkach i u Kurierów Poczty Polskiej w poprzednim miesiącu, do 30 zł za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu.


Regulamin Programu Pocztowe Korzyści

 

Regulamin Programu Pocztowe Korzyści od 01.07.2018r.

 

Regulamin Programu „Pocztowe Korzyści” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

 

Regulamin Programu „Pocztowe Korzyści” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor od 01.07.2018r.

Ważne zmiany w Programach „Pocztowe Korzyści”, oraz "Pocztowe Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor.

Bank Pocztowy S.A. informuje, iż zgodnie z:
§ 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Programu „Pocztowe Korzyści”,  
§ 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Programu "Pocztowe Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor;
z dniem 30 maja 2018 r. odwołuje obowiązywanie w/w Programów i wskazuje termin ich zakończenia na dzień 30 czerwca 2018 r. Uczestnicy w/w Programów zachowują prawo do premii przez 30 dni od dnia odwołania, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Po tym dniu  uczestnictwo w programach ustaje i nie będzie naliczana dalsza premia.


Od 1 lipca 2018 r. rusza II edycja Programów: „Pocztowe Korzyści II” i „Pocztowe Korzyści II” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor.