SAME KORZYŚCI

I SAME KORZYŚCI DLA AKTYWNEGO NESTORA

 

Łatwo i wygodnie zyskaj nawet do 20 zł za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu.

Przystąp do wyjątkowego Programu, dzięki któremu na konto wraca 5% kwoty Twoich płatności dokonanych kartą (do 20 zł). W Programie „Same Korzyści” zyskujesz za każdym razem, płacąc wygodnie i bezpiecznie za zakupy w punktach należących do wybranej przez Ciebie kategorii:

 

KATEGORIE

 

ZDROWIE

apteki

KULTURA

kina, teatry, muzea, opery, filharmonie

SPORT I REKREACJA

sklepy sportowe, sklepy rowerowe/serwis, pływalnie, baseny, parki wodne, parki rozrywki, atrakcje turystyczne, obiekty i kluby sportowe oraz fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, stoki narciarskie, szkoły tańca

 

JAK ZYSKAĆ PREMIĘ

 

Otwórz Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, lub Pocztowe Konto Aktywny Nestor z kartą Banku Pocztowego.

 

Przystąp do programu, zapewnij miesięczne wpływy na konto o łącznej wysokości min. 1000 zł i płać kartą lub naklejką płatniczą za zakupy łącznie min. 300 zł co miesiąc.


Spełnij dodatkowe warunki:

- wyraź zgody marketingowe wskazane w Regulaminie,

- wskaż i aktualizuj numer telefonu komórkowego lub adres email.

 

Na Twoje konto wróci 5% płatności dokonanych w wybranej kategorii (do 20 zł) za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu. Na dzień wypłaty Twoja karta i konto muszą być aktywne.

 

W każdej chwili możesz przystąpić do Programu oraz dokonać zmiany kategorii. Zmiana i przystąpienie obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym przystapiłeś.

 


Regulamin Programu Same Korzyści


Regulamin Programu „Same Korzyści” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

 

POCZTOWE KORZYŚCI

I POCZTOWE KORZYŚCI DLA AKTYWNEGO NESTORA

 

Zyskaj nawet 30 zł miesięcznie za płatności kartą za usługi pocztowe!

Aby otrzymać premię wystarczy zapłacić kartą w okresie obowiązywania Programu „Pocztowe Korzyści II” za swoje zakupy na Poczcie (z wyłączeniem agencji pocztowych), envelo.pl lub u kuriera Poczty Polskiej, a na Twoje konto wróci 5% płatności do 30 zł za każdy miesiąc w którym spełnisz warunki programu. 

Poznaj ofertę Poczty Polskiej na www.poczta-polska.pl

 

JAK ZYSKAĆ PREMIĘ

Otwórz Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń lub Pocztowe Konto Aktywny Nestor z kartą z logo Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Zapewnij miesięczne wpływy na konto o łącznej wysokości min. 1000 zł. Może to być również wpływ wynagrodzenia lub emerytury czy renty z ZUS (w przypadku wpływu emerytury lub renty z ZUS kwota może być niższa niż 1000 zł).

Dokonaj płatności za zakupy kartą z logo Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, na kwotę łącznie min. 300 zł w miesiącu.

Spełnij dodatkowe warunki:

- wyraź zgody marketingowe wskazane w Regulaminie,

- wskaż i aktualizuj numer telefonu komórkowego lub adres email,

- nie zrezygnuj z konta i karty (powinieneś posiadać konto i aktywną kartę na dzień wypłaty premii) .

Opłacaj kartą rachunki, płać nią za wszystkie zakupy w placówkach Poczty Polskiej, a jak robisz zakupy internetowe lub telezakupy, zamawiaj dostawę paczką pocztową z opcją „za pobraniem”, za którą zapłacisz kartą w placówce pocztowej lub u kuriera Poczty Polskiej. 
Korzystaj z cyfrowych usług pocztowych dostępnych na platformie Envelo.pl.

Nie musisz nic robić, aby przystąpić do Programu. Na Twoje konto automatycznie wróci 5% płatności dokonanych w placówkach i u Kurierów Poczty Polskiej w poprzednim miesiącu, do 30 zł za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki Programu.

 

 

Regulamin Programu "Pocztowe Korzyści II" 

 

Regulamin Programu „Pocztowe Korzyści II” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor

 

Ważne zmiany w Programach „Pocztowe Korzyści”, oraz "Pocztowe Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor.

Bank Pocztowy S.A. informuje, iż zgodnie z:
§ 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Programu „Pocztowe Korzyści”,  
§ 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Programu "Pocztowe Korzyści" dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor;
z dniem 30 maja 2018 r. odwołuje obowiązywanie w/w Programów i wskazuje termin ich zakończenia na dzień 30 czerwca 2018 r. Uczestnicy w/w Programów zachowują prawo do premii przez 30 dni od dnia odwołania, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Po tym dniu  uczestnictwo w programach ustaje i nie będzie naliczana dalsza premia.


Od 1 lipca 2018 r. rusza II edycja Programów: „Pocztowe Korzyści II” i „Pocztowe Korzyści II” dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor.